ons digitale hoekje

Wij zijn Toos & Wim,
genietend in het Kwakershof, een woongemeenschap opgezet door WoningBouw vereniging Welwonen. De inwoners zijn een redelijke vertegenwoordiging van de maatschappij, 55 Plussers kunnen zich aanmelden voor een plaatsi